Saltar a contenido

Factura con Descuentos

Las lineas resaltadas son propias de este modelo de factura.

Código

<?php
use Greenter\Model\Sale\Charge;
use Greenter\Model\Sale\FormaPagos\FormaPagoContado;
use Greenter\Model\Sale\Invoice;
use Greenter\Model\Sale\Legend;
use Greenter\Model\Sale\SaleDetail;

$invoice = new Invoice();
$invoice->setUblVersion('2.1')
  ->setTipoOperacion('0101')
  ->setTipoDoc('01')
  ->setSerie('F001')
  ->setCorrelativo('123')
  ->setFechaEmision(new \DateTime())
  ->setFormaPago(new FormaPagoContado())
  ->setTipoMoneda('PEN')
  ->setClient($this->getClient())
  ->setCompany($this->getCompany())
  ->setMtoOperGravadas(180)
  ->setMtoIGV(32.40)
  ->setTotalImpuestos(32.40)
  ->setValorVenta(180)
  ->setSubTotal(212.40)
  ->setMtoImpVenta(212.40);

$detail = new SaleDetail();
$detail->setCodProducto('P001')
  ->setUnidad('NIU')
  ->setDescripcion('PROD 1')
  ->setCantidad(2)
  ->setMtoValorUnitario(100)
  ->setDescuentos([
    (new Charge())
      ->setCodTipo('00') // Catalog. 53
      ->setMontoBase(200)
      ->setFactor(0.10)
      ->setMonto(20)
  ])
  ->setMtoValorVenta(180)
  ->setMtoBaseIgv(180)
  ->setPorcentajeIgv(18)
  ->setIgv(32.40)
  ->setTipAfeIgv('10')
  ->setTotalImpuestos(32.40)
  ->setMtoPrecioUnitario(106.3)
;

$invoice->setDetails([$detail])
  ->setLegends([
    (new Legend())
      ->setCode('1000')
      ->setValue('SON DOSCIENTOS DOCE CON 40/100 SOLES')
  ]);