Saltar a contenido

Factura con Deducción de Anticipos

Las lineas resaltadas son propias de este modelo de factura.

Código

<?php
use Greenter\Model\Sale\Invoice;
use Greenter\Model\Sale\Legend;
use Greenter\Model\Sale\Prepayment;
use Greenter\Model\Sale\SaleDetail;

$invoice = new Invoice();
$invoice
  ->setUblVersion('2.1')
  ->setTipoOperacion('0101')
  ->setTipoDoc('01')
  ->setSerie('F001')
  ->setCorrelativo('123')
  ->setFechaEmision(new \DateTime())
  ->setTipoMoneda('PEN')
  ->setClient($this->getClient())
  ->setCompany($this->getCompany())
  ->setMtoOperGravadas(200)
  ->setMtoIGV(36)
  ->setValorVenta(200)
  ->setTotalImpuestos(36)
  ->setSubTotal(236)
  ->setMtoImpVenta(136) // Disminución por anticipo
  ->setAnticipos([
    (new Prepayment())
      ->setTipoDocRel('02') // catalog. 12
      ->setNroDocRel('F001-111')
      ->setTotal(100)
  ])
  ->setTotalAnticipos(100);

$detail = new SaleDetail();
$detail->setCodProducto('P001')
  ->setUnidad('NIU')
  ->setDescripcion('PROD 1')
  ->setCantidad(2)
  ->setMtoValorUnitario(100)
  ->setMtoValorVenta(200)
  ->setMtoBaseIgv(200)
  ->setPorcentajeIgv(18)
  ->setIgv(36)
  ->setTipAfeIgv('10')
  ->setTotalImpuestos(36)
  ->setMtoPrecioUnitario(118)
;

$invoice->setDetails([$detail])
  ->setLegends([
    (new Legend())
      ->setCode('1000')
      ->setValue('SON CIENTO DIECIOCHO CON OO/100 SOLES')
  ]);